Dikter 1- 10

1

Använd mig igen!

Jag är ensam och rädd
och känner mig otillräcklig
men nu Herre är Du här
och Du har lovat ge mig Din frid.
 
Nu tar jag Dig på orden
Jag tar emot friden
och jag blir lugn och trygg
Du förnyar mitt uppdrag
att gå ut och vittna om Dig.
 
Gud skickliggör mig
Låt mig inte se min egen oförmåga
utan Din gudomliga möjlighet att bruka mig.
 
Använd mig igen, jag ber!
 
april -92 ker.

2
BÖN INFÖR DAGEN 
 
Herre!
Den härdagen vill jag lägga i Dina händer.
Du känner all min oro,
all min förtvivlan över min oförmåga att hålla Dina bud.
Du ser mina goda föresatser,
som ständigt förstörs av min dåliga kraktär.
Herre, varför valde Du mig
till att vittna om Dig?
Hur skall jag kunna bära vittnesbörd om Dig,
jag som inte själv orkar leva som Du lärt?
Herre, ta hand om mig!
Tag min vilja i Dina händer,
görav mig det Du vill.
Tillåt mig inte att misslyckas ännu en dag,
hjälp mig förtrösta på Dig!
 
ker okt -82

 

3

Befriad till tjänst
 
Jag stod där i kyrkbänken
mitt bland lovsjungande människor.
Jag kände mig så förunderligt främmande
inför deras sätt att prisa vår Gud.
De viftade med armarna, de hoppade, de dansade och sjöng.
De störde mig.
Jag kunde inte känna andakt.
Jag kunde inte se Jesus,
jag såg bara deras viftande armar.
 
I förtvivlan började jag be:

 

”Herre, tillåt mig inte att se på dessa människor.
Jag vill se Dig, bara Dig!”
Med slutna ögon viskade jag fram:
” Herre, visa Dig för mig!”
 
Då känner jag plötsligt en hand på min axel
och jag hör orden:
”Jag har befriat Dig till tjänst!”
Herren hade gett mig sitt svar.
Jag skulle tjäna honom.
Här var inte platsen för att iakta andra.
Jag skulle inte kritisera eller bedöma.
Jag var befriad för att tjäna!
 
Ögonen som varit slutna, öppnades
och jag kunde se Jesus.
Händerna som varit hårt knäppta, frigjordes
och jag lyfte dem i lovsång och tacksägelse.
Fötterna som varit fastlåsta vid golvet, löstes
och förde mig ut i förbönstjänst för andra.
 
Tack Herre, för att Du har befriat mig till tjänst!
 
ker mars-87
Hedemora kyrka

4

Befriad!

 

Vi vandrade landsvägen fram.

Vi följde samma väg som Mästaren,

men han gick så långt framför,

det var sällan vi skymtade honom.

 

Vägen var arbetsam att gå.

Vi bar på tunga bördor.

Sängen borde väl lätta upp vår vandring.

Ivrigt uppmanade jag alla att sjunga sånger i marschtakt!

 

Ibland hördes ett glädjerop

från någon som sett Mästaren,

men jag hade aldrig tid att se efter.

Jag intresserade mig för medvandrarna.

Jag ville så gärna hjälpa.

Oroligt sprang jag från den ena till den andra

och erbjöd mina tjänster.

Ofta övertog jag deras bördor

det blev lättare för dem att gå

men min ryggsäck fylldes alltmer.

 

I händerna bar jag mina egna tunga väskor.

Den ena var fylld av ängslan,

den andra av skuld.

Ibland fick jag tröst av en medvandrare,

men när jag återvänt till min plats i ledet

var trösten förvandlad till skuld

och skuldväskan drog mig mot marken.

 

När allt är hopplöst och jag inte orkar mer,

då plötsligt står Han där mitt på vägen,

min Mästare!

Han har stannat och väntat, just på mig.

Han tar av mig ryggsäcken.

Han öppnar mina väskor och visar öppet dess innehåll.

Medvandrarna ser innehållet: Skuld och ängslan!

de som trott att väskorna var fyllda med jubelsånger.

 

Förkrossad sjunker jag ned vid Mästarens fötter.

Då hör jag hans ord:

Står upp!

Du är fr!

Du är ren!

Jag har tagit dina bördor på mig!

Långsamt reser jag mig,

jag ser in i hans ansikte

och känner hur jag börjar tändas på nytt.

Alla mina bördor är borta!

Jag jublar och dansar vägen fram tillsammans med Mästaren

och med alla andra befriade.

Nu låter vi honom inte försvinna ur vår åsýn igen!

 

ker-jan86

 


5

Brödet 

 

 

 
Vi satt där på stranden
pilgrimer från fjärran land.
Vi skulle bryta bröd, på lärjungavis.
Jag såg det guldglänsande brödet
lyftas mot himlen och välsignas.
Det bröts och räckte till alla.
 
Då bad jag en bön:
”Herre, jag vill också lyftas inför Dig!
Jag vill vara ett bröd i Din hand.
Jag vill brytas av Dig och ges till de hungrande.
Herre, låt mig få räcka till för många!”
 
Nu vet jag bönen jag bad
ger både glädje och smärta.
Att räcka till för någon ger glädje
man att brytas sönder är smärta.
Ändå ber jag idag:
”Gud låt mig fortsatt få vara ett bröd i Din hand!”
 
ker aug-87

Israel

6.


DEPRESSION
 
Sorg bakom murar.
Ingen ser den.
Värken är olidlig!
Lock på vulkanutbrottet,
Explosionsartad smärta - instängd.
 
Ytan är jämn blank och polerad.
Fasaden är stel och okänslig,
tuff och hård.
En stark människa!
Utifrån hörs ropet:
”Du orkar!
Du orkar!
Du kan klara av det! Jag vet det!”
 
Vem kan veta?
När sorgen skär som glasbitar i hjärtat,
När aggressionen blossar likt en instängd vulkan
När rädslan förlamar hela tankevärlden.
Vem kan veta?
Allt är inneslutet i marmor!
 
                                                                                                                                                                                                           ker sept-82
 
                                                                                     

7.

Det svartnar igen

 

 

 

Åter ner i det svarta.
Trodde den tiden var över.
Trodde jag visste hur man gör för att slippa falla.

Kämpade åter med näbbar och klor
för att inte tappa taget,
Att jag inte lärt mig
Det är ju först när jag släppt greppet
som Du, Herre har någon chans att lyfta mig in i ljuset.

Gud låt mig bara vila i Din famn,
Jag vill bäras av Dina händer.
Tag hand om det som jag ansvarar för---
”Ditt arbete är mitt” kom hälsningen från Dig.
Hjälp mig att aldrig glömma det,
att förstå och överlåta till Dig det som är Ditt.

ker 04-25


 

 

8.

En blind väverska

  

 
Hon satt där mitt i sitt mörker.
Hennes ögon kunde inte se
den vackra väv som hennes händer skapade.
 
Glansen från väven guldtrådar
förstärktes av hennes utstrålning.
Hon var fylld av gldäje
och sjöng en gldäjesång
som ackompanjerades
av vävstolens entoniga dunkande.
 
Jag stod så förundrad
inför en kvinna i mörker
som spred så mycket ljus.
 
Hjälp mig Herre,
att när allt är mörkt runt omkring mig
och jag inte kan se resultatet av mitt arbete
ändå sjunga glädjesång till Dig.
 
Kanske skall den sången
visa någon in i Ditt ljus.
 
ker maj-87
Israel
9.

Ett stort mått
 
 
Herre ge mig ett stort mått att ösa med.
Jag vill ösa tro,
tro ur Ditt ord.
Låt trosorden omsluta hela mitt jag
sa att jag kan stå orubbligt fast
och se Dina möjligheter.
 
Herre ge mig ett stort mått att ösa med,
jag vill ösa hopp.
Låt hoppet flöda in i mitt liv
så att jag kan dela ut hopp
till dem som lever i en hopplöshet.
Jag vill ge framtidstro
där misströstan råder.
 
Herren ge mig ett stort mått att ösa med,
jag vill ösa kärlek
ur Dina källor.
Kärleksvattnet vill jag ge till törstiga vandrare.
Jag vill bada deras trasiga själar
i Ditt kärleksvatten som läker och helar.
 
ker aug 88
 
10.

FRI ATT TJÄNA.
 
Äntligen fri att tjäna Dig!
Det som förr bundit mig
är jag nu löst från
och erfarenheten är min nya styrka.
Jag vet vem jag är,
jag klarar att stå på egna ben.
Du har nya uppgifter som väntar på mig
och med Din hjälp skall jag orka!

ker 83-mars

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)