Egna sånger

SÅNGER

 

 

Jag är medlem i Frälsningsarméns kör, "JUBAL" i Uppsala.

Sedan 1996 har jag tillsammans med vår körledare Guri Nilsson skrivit sånger.  

Guri skriver melodierna som jag sedan sätter text till.

Sångerna sjungs framför allt av vår kör, men används också av andra körer

och finns utgivna både här i Sverige och i Norge. Flera av dem har översatts till norska.

Jubal har gett ut en CD med dessa sånger.

CD:n heter "Som Hans ögonsten"- 

      

 

Följande sångtexter har jag skrivit.

Guri Nilsson har skrivit musik till samtliga sånger

utom Kyrklåten som är en traditionell folkmusiklåt som jag textsatt. 

1. Din kärlek är som havet 

2. Du är älskad av Gud som hans ögonsten

3. Herren Jesus lever

4. Jag vill känna din kärlek

5. Jag är nära

 

6.Jag Dig behöver

7. Jag vill höja lov

8. Kom forma min dag

9.Kom till Jesus

10. Kyrklåt

 

11.Se, Guds Lamm

12. Tempelbygget

13. Vi marscherar fram

 

 

Här är en sång som en vän till mig skrivit.

Maria Smeds har skrivit sången som har kommit att betyda mycket för mig 

14. "RUM FÖR ALLA"

 

Egna sånger 1 - 5

Egna sånger 6 -10

Egna sånger 11-15

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)