Egna Sånger 10 -15

11.

Se, Guds Lamm  

 

Se, Guds Lamm som tar bort världens synd,
Dig, vill jag lova och ära.
Se, Guds Lamm som offrats för mig,
upphöjd och älskad är Du.


Jag stod fram inför Gud, jag var oren.
Jag var fläckad av synd, och av skam.
Jag lyfte mitt huvud mot Golgata kors
och såg där Guds heliga lamm.

Då jag böjde mig ned djupt i vördnad,
jag renades helt i Hans blod,
Ett kärlekens offer, för mig just det var,
det gav renhet, frihet och mod.

Nu jag lever i skuggan av korset
där livskällan ännu finns kvar
I ödmjukhet ger jag min kärlek
till världarnas Herre, min Far.


Uppsala 1998-11-10
ker.

 

12.

TEMPELBYGGET

1.

Vi vill va med, då i ett växande vackert tempel.
Ett hus med värme, frid och harmoni.
Tag oss på nytt, fyll oss åter med din helge Ande
så vi kan tjäna Dig var dag.

2.

Forma oss Gud, för vår plats i Ditt tempelbygge,
så vi tillsammans visar vem Du är.
Herre vi ber, hjälp oss tala om Din stora kärlek
så fler kan lära känna Dig.

Refr.
Varje liten sten är så unik,
Ingen enda är den andre lik,
men Din kärlek är det, som binder oss samman
När vi blir till ett, och Ditt ord oss leder rätt
Ditt ljus, lyser upp vår väg.

3.
Gud låt Din kärlek och nåd, alltid fylla templet
och glädjen vara bofast i vårt hus.
Läkedom, frihet och frid skall finnas mitt ibland oss.
Med lovsång prisar vi Ditt namn.


Coda:
Vill du va´ med i vårt växande vackra tempel
Där dörren alltid öppen står!


ker jan 04

 

13.

Vi marscherar fram 

Vi marscherar fram i Guds namn.
Herren leder oss, Han för oss fram.
Striden är Herrens, segern är vår.
Vi marscherar fram i Guds namn.

Herren har kallat oss att gå i helig strid,
han har gett oss uppdrag att gå ut.
Vi skall gå till alla folk med budskapet om frid,
om frälsning och frihet från vår Gud.

Han har gett oss frälsningen hjälm att ta på.
Han har gett oss Guds ord som svärd,
med sanningen som bälte
och med villighetens skor
skall vi gå fram i hans namn.

Var och en som hungrar skall bli mättad av Guds ord,
den trötte skall fyllas av kraft.
Den sårade skall helas och den slagne resas upp
och Herrens här skall växa sig stark.

Vi skall gå med lovsång in i fiendeland,
hans ord skall då lysa upp vår väg,

 
och fienden skall krossa, vi går fram i Jesus namn
hans blod ger oss seger i vår strid.

 

Här till sist en sång som är skriven av Maria Smeds

14.

Rum för alla

text o musik Maria Smeds

 Har du sett kvinnan som vinglande går.

Ilsken och högljudd av själens djupa sår.

Det finns en tanke som är hög för hennes liv.

Det vet hon inte om. Det vet hon inte om.

 

Har du mött mannen på bussen hem,
som luktar illa och besvärar var och en.

Det finns rum för honom i Guds öppna kärleksfamn.

Det vet han inte om. Det vet han inte om.

Vem får jag sända. Vem vill gå? Vem vill va min kärlek till en svår.

 

Har du sett flickan som man fryser ut.

Stämplad och nedtryckt tar snart framtidslängan slut.

Hon är en skatt till världen, skapad helt unik.

Det vet hon inte om. Det vet hon inte om.

 

Har du sett gänget som driver runt på stan.

Hårda och säkra men vilsna utan plan.

Det finns mål och mening för dem var och en.

Det vet de inte om. Det vet de inte om.

Vem får jag sända? Vem vill gå? Vem vill va min röst så de förstår.

 

Har du mött Jesus  hans ögon utan krav.

Har du känd friden i förlåtelsen han gav

Det finns rum för alla vid Jesu öppna grav,

där skuld och skam lyfts av. Vid Jesu öppna grav

 

Så säg det med toner, säg det med ord, säg det med tystnad - säg det du.

Säg det med kunskap, säg det med tro, säg det med närhet - säg det nu.

Vem får jag sända? Vem vill gå? Vem vill va mitt hjärta bland de små.

 

Egna sånger 1 - 5

Egna sånger 6 - 10

 

 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)